Kolme astmeline protsess töös kliendiga

Eelaudit 


Kõik eelauditiga seotud tööd on kliendile tasuta.
Et töötada välja parimad lahendused, tuleb meil õppida tundma kliendi elektrisüsteemi ja tarbimisele omaseid vajadusi. Selleks tuleb algselt käia läbi kliendi ettevõte koos kohaliku spetsialistiga, kes oskaks anda vajalikku infot:

    • elektrisüsteemi kohta üldiselt
    • seadmete töö kohta
    • käesoleva elektriarvestuse ja selle ajaloo kohta
    • olemasolevate süsteemi häirete kohta
    • olemasolevate kompensaatorite ja filtrite kohta
Saades kogu vajaliku info, arvutame välja minimaalse võimaliku kokkuhoiu. Sellele lisame ka eeldatava projekti ja süvaanalüüsi hinna. Meie poolt eelauditis märgitud minimaalsele kokkuhoiule anname omapoolse garantii. Teisisõnu - kui klient on saadud info põhjal otsustanud osta süvaanalüüsi, mille kokkuhoiu tulemused ei ole samad või paremad, siis kliendipoolne maksekohustus raugeb. Eelauditi läbiviimiseks koostatakse eraldi leping.


Projekteerimine ja süvaanalüüs

Kui eelauditi pakkumine rahuldas klienti, siis asume süvaanalüüsi teostama.
Selle töö käigus tuleb meil külastada kliendi tarbimispunkte ja tutvuda ettevõttesisest energeetikat puudutava dokumentatsiooniga. Projekteerimise vältel teostatakse hulk kontrollmõõtmisi.
Koostatud projekt sisaldab detailset elektritarbijate inventuuri, nende kasutamise seaduspärasid ja ajalugu, tarbimise eripära üksuste ja iseloomu järgi. Samuti mistahes suhtarve, mis kliendil oma töö parendamisel ja paremal analüüsil vajalikuks võiksid osutuda. Paigaldatavate lisaseadmete installatsiooni kirjeldust ja täpselt väljaarvutatud efektiivsuse näitajaid nende kasutuselevõtul.
Projektis toodud, juba palju täpsemale kokkuhoiu suurusele (mis saab olla võrdne või suurem eelauditi pakkumisest) on antud garantii, mis kehtib võimaliku tulevase seadmete omandamise ja installatsiooniga seotud investeeringu tagasiteenimise perioodi vältel. Süvaanalüüsi läbiviimiseks koostatakse eraldi leping.

 

Installatsioonitööd ja järelmõõtmised

Seadmete omandamise ja installatsioonitööde jaoks koostatakse eraldi leping. Green Grupp OÜ vastutab installatsioonitööde läbiviimise ja objekti üleandmise eest. Kliendi osalus võib selles olla parasjagu nii suur, kui klient seda soovib ja personali ressurss võimaldab.
Garantii kehtivus eeldab, et kokkuhoiu tõestamiseks teostatakse seeria kontrollmõõtmisi enne ja peale lisaseadmete installatsiooni. Selleks peame kasutama kliendiga kooskõlastatult kolmandat osapoolt, kellega lepitakse kokku kontrollmõõtmiste sagedus, kohad ja muud tingimused.