Green Grupp OÜ on elektriettevõte, mis on suunanud oma tegevuse klientide elektrienergia kulu vähendamisele

 
 
Me projekteerime ja installeerime elektrienergia kokkuhoiu süsteeme, mis on tõestanud, et suudavad:

  • Vähendada elektrienergia kulu ettevõtte funktsionaalsust muutmata
  • Vähendada kasvuhoonegaaside eraldamist atmosfääri
  • Parandada elektrienergia kvaliteeti, võimsustegurit ja pinge kvaliteeti
  • Suurendada olemasoleva elektritarnesüsteemi kasulikku võimsust 
  • Vähendada tarbetut soojuskadu
  • Tõsta konditsioneeride, soojuspumpade ja jahutusseadmete väljund võimsust samadel elektrienergia tarbimise võimsustel 
  • Pikendada mootorite, valgustuse, konditsioneeride, soojuspumpade, jahutusseadmete jne. eluiga