Visticamāk mēs varam samazināt visus Jūsu ar elektroenerģijas pārvadi un patēriņu saistītos izdevumus.

Katrs santīms, ko uz elektroenerģijas vai apkopes izdevumu samazināšanas rēķina Jums izdodas ietaupīt no uzņēmuma ražošanas vai apsaimniekošanas izmaksām, patiesībā ir Jūsu papildus peļņa. Mēs radām iespēju palielināt peļņu, neiejaucoties uzņēmuma darbībā. Neatkarīgi no uzņēmuma veida un lieluma, mūsu risinājumu pielietošana dod tūlītēju izmaksu ietaupījumu un bieži vien arī novērš daudzas problēmas, kas ikdienas darbībā nesaistās ar tiešiem izdevumiem.
Mūsu sistēmu var pielietot:

 • Ražošanas ēkās
 • Ražošanas iekārtās 
 • Renovācijas un restaurācijas gaitā
 • Lielveikalos
 • Slimnīcās
 • Jaunbūvēs
 • Biroju ēkās
 • Ostās
 • Lauksaimniecībā
 • Skolās
 • Teātros
 • Noliktavu ēkās u.c.
Nav būtiski, ar kāda veida īpašumu pārvaldi vai ražošanu Jūs nodarbojaties. Mūsu uzstādīto un ekspluatācijā nodoto ietaupījumu risinājumu pamatā ir spēcīgi traucētu elektroenerģijas kvalitātes rādītāju normalizēšana. Elektroenerģijas audita procesā tiek ietvertas pilnīgi visas elektroiekārtas.