Mis me teeme

  • Töötame oma klientide jaoks välja lahendused kuni nende käikulaskmiseni projekteerides ja installeerides energiasäästu seadmed, mis vähendavad otseseid kulusid ja suurendavad käibemarginali.
  • Tavapärane investeeringu tootlikust aastas liigub vahemikus 30% kuni 50% ja töötab katkematult ja hooldusvabalt, arvestades seadmete eluiga, vähemalt 15 aastat .  
  • 100% raha tagasi garantii Green Grupi poolt. Garantii antakse alati enne mistahes investeeringu osa tegemist ja töötab kogu projekti vältel alates eelauditist kuni lahenduste käikulaskmiseni ja edasi kuni investeeringu tagasiostu perioodi lõpuni. Kui me ei suuda täita endale võetud kohustusi oodatava elektrienergia kokkuhoiu osas või projekt ületab investeeringu tagasiostu aega, siis maksame kinni seda aega ületanud ja veel tagasiteenimata summa või katame süvaauditiga seotud kulud, kui selle käigus selgus, et kokkuhoid on väiksem eelauditis lubatust.  
  • Töötame vahetult ettevõtte juhtkonnaga, luues ühekordse investeeringuga ettevõtte funktsionaalsusest sõltumatu ja planeerimata kasumimarginali pikkadeks (praktikas 20 ja rohkem) aastateks.  
  • Teeme omale põhjalikult selgeks juhtkonna nägemused ettevõtte vajadustest ja arengusuundadest ning arvestame nendega oma lahenduste väljatöötamisel.
  • Esitame kliendile selged eesmärgid ja ootused, mis puudutavad kokkuhoidu ja tulevasi finantsnäitajate positiivseid muudatusi enne mistahes  tööde alguse või tasude maksmisega seotud nõuete tekkimist; kõik tulevased kliendi otsused juhinduvad just neist täielikult garanteeritud numbrites.  
  • Presenteerime kliendile riskivaba võimaluse suurendada koheselt positiivseid rahavoogusid elektrienergia ja hoolduskuludeks planeeritud vahendite arvelt.  
  • Võtame täieliku finantsvastutuse kogu töö ees ja omame garanteeritud vahendeid selle vastutuse kandmiseks.  
  • Tagame kliendile kõrge kompetentsi ja hoiame ära võimalikud probleemid ja lisakulud, mis on tihti seotud ettevõtte omatöötajate teadmatuse, kolmandate nõuandjate vastutustundetuse, energiatarnijate kallutatud huvidega.  
  • Viime läbi installatsioonile eelnevad  ja projekti lõpetamisele järgnevad mõõtmised ja analüüsid kokkuhoiu jälgimisel kuni investeeringu tagasiteenimise aja lõpuni.