Lahenduste metoodika 

Meie meeskond haarab oma lahenduste väljatöötamisel kogu ettevõtte energeetika täispildi, analüüsides kõiki seadmeid, neid teenindava võrgu ja liiniseadmete (kilpide, trafoalajaamade jne) ehitust, seadistust, amortisatsiooni, parameetreid jne, andes soovitused ka neile osadele, mis otseselt meie lahendusi ei puuduta.
Lahenduste metoodika seisneb liini parameetrite häireid tekitavate asjaolude väljaselgitamises ja kadudega võitlemises tekkepõhiselt. Erinevus laialt levinud arusaamadest seisneb selles, et kui seni kaitsti vaid tarnijapoolset võrku, siis me küll arvestame tarnija nõudmistega, aga ennekõike kaitseme ja tegeleme kokkuhoiuga tarbijapoolses elektrisüsteemis.
 

Vähem soojust - suurem kokkuhoid. 

Ettevõtete elektrisüsteemid koosnevad suurest hulgast osadest – kaablid, erinevad lülitusmehhanismid, trafod, kaitsesüsteemid jne. Kõik need seadmed ja nende osad töötavad igapäevaselt koos, et tagada ettevõtte energiavajadus.
Nende seadmete töö toodab aga tarbetut ja vahel ka ohtlikku soojust. Selline energiakadu võib moodustada 5-30% ettevõtte energiatarbest. Sealjuures vanad, viletsalt projekteeritud või siis ka uued ülikompaktsed süsteemid võivad teinekord näidata isegi suuremaid soojuse eraldumisega seotud energiakadusid, kui 30%.
Meie analüüs sisaldab ka soojuse näol eralduva energiakao mõõtmisi.

Häired

Mistahes elektriseadmete töö tekitab ettevõtte sisevõrgus suuremal või vähemal määral liiniparameetrite moondumisi reaktiivenergia, harmooniliste, pinge ja voolu kõikumise, faaside ebasümmeetria jne näol. Häired võivad tulla väljastpoolt ettevõtet ja samuti võib ettevõte neid välja emiteerida. Häireid ettevõtte liitumispunktis reguleerib EV Majandusministri määrus, mille järgi need peavad vastama eurostandardite nõuetele ja ei tohi põhjustada probleeme tarbijatele.
 

Harmoonilised

Harmoonilised on võrgu põhisageduse kordsed kõrgemad sagedused. Nende mõjul kuumenevad kaablid, mootorid, kompensaatorid, trafod, lülituvad välja erinevad kaitselülitid ja mootorite jms juhtseadmed, jooksevad kinni kompuutrid, elektrimõõteseadmed näitavad valesti, tootmisliinide seadistus kaotab tasakaalu, jne. Harmoonilisi emiteerivad võrku praktiliselt kõik tänapäevased elektriseadmed.

Reaktiivenergia 

Reaktiivenergia on vajalik elektrimootorite tööks. Reaktiivenergia põhjustab kaablites kõrgema voolu, mille tagajärjel kasvab tarbetu soojaeralduvus. Reaktiivenergiat tekitavad praktiliselt kõik tänapäevased elektriseadmed.
 


Ka uusim seadmestik võib olla liinihäirete põhjustajaks. Tihti soovitavad seadmete müüjad tihedas konkurentsis hinna poolest odavamaid modifikatsioone. Näitena võib tuua UPS-id ja sagedusmuundurid, kus vajalike filtrite installeerimisel võib hind tõusta 30-130%. Samas võivad selliste seadmete kasutamisel ilma filtrita olla väga halvad tagajärjed, tuues kaasa nii enda poolt juhitud kui ka teiste elektriseadmete häiritud töö kuni nende plahvatusliku hävimiseni.

Oma lahenduste väljatöötamisel vaatleme me kogu ettevõtte elektrisüsteemi tervikuna, unustamata välismõjusid. Arvestame vajaduste ja võimalustega, olemasolevate ja tulevikus planeeritavate seadmetega. Loome täispildi iga ettevõtte jaoks kõigi tema personaalsete eripäradega.