Suure tõenäosusega suudame me vähendada kõiki Teie elektriülekandega ja tarbimisega seotud kulusid.Iga sent, mis Te hoiate kokku ettevõtte tootmis või haldamiskuludelt elektrienergia ja hoolduskulude vähendamisega on sisuliselt Teie lisatulu. Me teeme kasumi kasvu võimalikuks ilma ettevõtte tegevusse sekkumata. Sõltumata ettevõtte tüübist või suurusest toob meie lahenduste rakendamine kaasa kohese kulude kokkuhoiu ja väga tihti ka paljude probleemide kadumise, mis igapäeva elus ei seostu otsekuludega. 


Meie süsteemi saab rakendada:

 • Tootmishoonetele
 • Tootmisseadmetele 
 • Renoveerimiste ja Restaureerimiste käigus
 • Ostukeskustes  
 • Haiglates
 • Uusehituste juures 
 • Büroohoonetes
 • Sadamates 
 • Põllumajanduses 
 • Koolides 
 • Teatrites
 • Laohoonetes jne. 
Ei ole tähtsust, milliste varade haldamise või tootmitegevusega Te tegelete. Meie poolt installeeritud ja käiku antud kokkuhoiu lahenduste sisu seisneb tugevalt häiritud elektrienergia kvaliteedi näitajate korrastamises. Auditeerimise käigus ei jäeta kahesilmavahele ühtegi elektriseadet.